VISION

Företagets vision är att utveckla ett redan bra koncept för att ännu bättre svara upp mot marknadens och kundernas krav och önskemål samt vara nytänkande i branschen.

AFFÄRSIDÉ

Projektpunkten skall förse företagets kunder med högkvalitativa tjänster och vara mycket lojala i sitt engagemang med kundernas bästa som fokus. Med detta som ledning skall Projektpunkten vara kundernas naturliga val gällande byggadministrativa tjänster för kommande projekt. En långsiktig relation med kunden är prioriterad.